De Weg naar Succes

De Weg naar Succes.

De Weg naar Succes is een vervolg op de Enneagram modellen die Willem Jan van de Wetering ontwikkeld heeft. Willem Jan van de Wetering was een Enneagram deskundige die o.a. Enneagram Integratiekunde en de Weg naar Vrijheid ontwikkeld heeft. Door deze modellen onder begeleiding van een coach te doorlopen, kom je bij de kern van jezelf uit en ben je in staat de problemen die in je leven spelen op te lossen. Helaas is Willem Jan van de Wetering aan het einde van de zomer van 2019 op te jonge leeftijd overleden.

De Enneagram Integratiekunde wordt door heel wat coaches in Nederland uitgevoerd, maar ik heb maar weinig coaches gezien die een succesvolle praktijk hebben. Dat is een van de redenen waarom ik op zoek ben gegaan naar verdere ontwikkelingsmogelijkheden.

In mijn praktijk kom ik mensen tegen die niet volledig van zichzelf kunnen houden en moeite hebben om zichzelf op de eerste plaats te zetten.  Dit is iets wat je in je opvoeding vaak niet hebt geleerd, maar wat wel belangrijk is voor je welzijn. Voelen en je gevoel uitspreken is wat mensen over het algemeen niet gemakkelijk doen, maar wat wel bepalend is voor hoe wij als mensen met elkaar omgaan. Emoties verwerken is wat veel mensen moeilijk vinden. Het komt voor dat mensen bijv. lang in hun boosheid blijven hangen. In de praktijk zie ik mensen die moeite hebben om goede relaties te onderhouden met mensen uit hun omgeving. Verder valt het mij op dat heel wat mensen vanuit hun hoofd leven en niet stevig in hun schoenen staan. Mijn ervaring is dat mensen vastlopen in hun hoofd en dit uit zich bijv. in het slecht kunnen slapen.

De Enneagram Integratiekunde ligt ten grondslag aan De Weg naar Succes, een methode die ik in de tweede helft van 2019 heb ontwikkeld. Door alle onderwerpen uit de Weg naar Succes te doorlopen kom je stevig in je schoenen te staan en word je zowel zakelijk als priv√© succesvol.  

Cor van Ruijven

CVR Visie