Individuele coaching

In een eerste coachgesprek vertel je wat er allemaal speelt in je huidige leven. Je vertelt over de zaken waar je op dit moment tegenaan loopt en de uitdagingen waar je voor staat. Nadat je alles uitgesproken hebt, worden spiertesten (zie werkwijze) toegepast om te achterhalen of alle problemen besproken zijn. Het kan voorkomen dat je nog één of twee problemen die spelen in je leven niet benoemd hebt, maar wel van belang zijn. Deze zoeken we eerst even op.

Als alles aan de orde geweest is, kan je aangeven met welk probleem je als eerste aan de slag wilt. Met behulp van spiertesten wordt achterhaald of dat voor jou het belangrijkste onderwerp is om mee aan de slag te gaan of dat er een ander onderwerp is dat belangrijker is om mee aan de slag te gaan. Door spiertesten toe te passen worden alle blokkaden inzichtelijk gemaakt die spelen rondom het item waar aan gewerkt wordt.

De blokkaden die aan de orde kunnen komen zijn:

  • Emotionele blokkaden
  • Kernovertuigingen
  • Chakra onbalansen
  • Blokkaden van je voorouders
  • Vorige leven blokkaden

Als alle blokkaden van het belangrijkste onderwerp zijn behandeld, gaan we met jouw volgende probleem aan de slag. Zo worden van alle benoemde problemen de blokkaden die dit veroorzaakt hebben opgelost door toepassing van de hierboven benoemde vijf methodieken. Je zal ervaren dat alle methodieken op een iets andere manier uitgevoerd wordt.

Wat alle methodieken gemeen hebben is dat het lichaam op een bijzondere manier geactiveerd wordt om zelf de blokkade op te lossen. In de loop van de tijd zul je ervaren dat je minder wordt getriggerd door de blokkade die er speelde. Tijdens de coachgesprekken wordt je je meer bewust en krijg je tips om zelf mee aan de slag te gaan. Doordat er meer bewustwording is, ga je bewust en onbewust betere keuzes voor jezelf maken.

Als alle problemen besproken en behandeld zijn en je wilt toch een stapje verder dan biedt CvR VISIE hiervoor verschillende wegen aan. Je bepaalt natuurlijk zelf waar je mee aan de slag wilt. Het toepassen van spiertest helpt jou om jouw beste keuze te maken.

Coaching kan zowel op locatie in Honselersdijk als online.