Delegeren

Tijdens het ondernemerschap zijn er vaak meerdere fasen waarin er een noodzaak is om taken te delegeren. Dit komt bijvoorbeeld voor als je onderneming snel groeit of als je een samenwerking start met andere ondernemers.
Als ondernemer ben je niet overal goed in. Een optie is om taken aan anderen te delegeren aan mensen die hier wel inzicht en plezier in hebben. Als ondernemer krijg je zeker met delegeren te maken als je in de fase bent gekomen om de onderneming over te dragen aan je opvolgers.

Wat maakt dat ondernemers moeite hebben om taken te delegeren?

Controle hebben

Door veel zaken als ondernemer zelf te doen, heb je het gevoel dat je meer controle hebt. Maar hoe lang hou je het vol om alle ballen in de lucht houden?

Angst om te verliezen

Een andere reden om niet te delegeren en zoveel mogelijk zelf te doen is de angst om te verliezen. Deze reden is dan groter als de wil om te winnen. De angst om te verliezen kan groter zijn dan de angst om te winnen. Onder de noemer angst vallen alle zaken waarvan we ons vaak niet bewust zijn en die lastig in woorden uit te drukken zijn.

Eigenwijsheid

Nog een andere reden om niet te delegeren is een bepaalde mate van eigenwijsheid. Dat je het altijd beter weet of denkt te weten en graag besluiten neemt, helpt niet om dingen aan anderen te delegeren.

Tips om te delegeren:

  • Daag jezelf uit en ga gewoon delegeren. Dwing jezelf om zaken los te laten. Als er wat fout gaat, los je het op. Je komt er dan snel achter waar je jezelf of de ander mee kan helpen.
  • Je hebt nooit alles onder controle en mensen kan je niet veranderen. Zoek de best passende mensen en geeft richting en kaders.
  • Maak er een sport van om de beste mens aan je bedrijf te binden. Geef je eigen wijsheid op en ga anderen de ruimte geven om zich te ontplooien.
  • Spreek duidelijk uit wat je wil en help iemand te ontwikkelen. Leid mensen op met jou ervaringen en kennis en coach ze om hen te laten groeien.
  • Blijf alert op de ontwikkelingen. Stel vragen om anderen zelf na te laten denken over oplossingen.
  • Ga op zelfonderzoek uit als het delegeren niet van de grond komt of zoek deskundige hulp.

Neem contact op als je hierbij hulp kan gebruiken.